Локација Булевар Св. Климент Охридски 23, Скопје, Македонија

Вид на интервенција:

Активирање на просторот низ игра и перформанс

Статус:

Активен

Датум на настанот:

01.06.2017

Број на гласови:

12

Број ВКЛУЧЕНИ:

9

Уредување и заживување на маалското детското игралиште