Локација Angel Dinev, Skopje, Macedonia (FYROM)

Вид на интервенција:

Поправка или поставување на урбана опрема и опрема за игра и релаксација

Статус:

Активен

Датум на настанот:

12.05.2017

Број на гласови:

2

Број ВКЛУЧЕНИ:

0

На потегот пред училиштето Димо Хаџи Димов се вози брзо и е небезбедна зона за учениците кога пристигнуваат/си одат од училиште. Предлогот е да се постават подигнати пешачки премини за успорување на возилата како трајно решение. Децата во склоп на настан може да ги обојат :)