Иницијативи во реализација

Булевар Св. Климент Охридски 23, Скопје, Македонија

|
Активирање на просторот низ игра и перформанс

Статус:

Активен

Датум:

01.06.2017

Број на гласови:

10

Број ВКЛУЧЕНИ:

9

Angel Dinev, Skopje, Macedonia (FYROM)

|
Поправка или поставување на урбана опрема и опрема за игра и релаксација

Статус:

Активен

Датум:

12.05.2017

Број на гласови:

1

Број ВКЛУЧЕНИ:

0